Miesto

Miesto Stretnutí pre Swingerov

Podmienky používanie

PODMIENKY POUŽÍVANIA stránky ffruit.eu

Tento dokument predstavuje podmienky používania, preto je povinné si prečítať, porozumieť a akceptovať tieto podmienky používania ffruit.eu. Podmienky používania je možné kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a zmeny, ktoré sa v ňom vykonajú používať a aplikovať na všetkých používateľov.

Užívatelia musia mať v čase registrácie najmenej 18 (osemnásť) rokov a musia porozumieť a súhlasiť s podmienkami používania.

Pripojením sa k ffruit.eu súhlasíte so všetkým, čo podmienky používania obsahujú a súhlasíte s tým, že máte najmenej 18 rokov, alebo že ste vo veku, ktorý je je považovaný za vek dospelosti, kde zákon určuje vek dospelosti iný ako 18 rokov.

Pomocou ffruit.eu sa stretnete s textovými, zvukovými a video materiálmi s explicitne sexuálnymi scénami a inými materiálmi určenými výlučne na použitie a prezeranie pre dospelých.

OPIS A POKYNY PRE POUŽÍVANIE ffruit.eu

Forbidden Fruit je sociálna sieť, ktorá ponúka svojim používateľom sadu nástrojov na spojenie sa ich globálnou komunitou výlučne staršou ako 18 rokov.

V našom online registračnom formulári vás žiadame o poskytnutie niekoľkých informácií za ktorých presnosť ste výhradne zodpovední, a preto sú tieto údaje kedykoľvek prístupné a môžu byť zmenené alebo aktualizované.

Informácie o vašom pohlaví a mene vo vašom profile, ktoré sú viditeľné pre ostatných používateľov nie je možné zmeniť.

Všetky nepovinné údaje, ktoré vložíte na svoju stránku, zadávate sami pre vlasntú diskrétnosť. Pri výbere odporúčame, aby používatelia zostali obzvlášť opatrní čo vložiť na ich stránku, čo sa vzťahuje najmä na niektoré údaje o používateľovi.

ffruit.eu výslovne uvádza, že akékoľvek informácie o pohlaví používateľa preferencie, náboženstvo, etnický pôvod a zdravie, fyzické či psychycké nie sú vyžadované, a preto sú to informácie, ktoré si užívateľ zvolí či ich uverejní.

Fotografie a videoklipy, ktoré môžu príspevky používateľa odhaliť citlivé informácie o používateľovi, a preto ich užívateľ zverejní na adrese vlastného uváženia. Každý používateľ ffruit.eu súhlasí s tým, že nám umožní upravovať tieto fotografie a videoklipy sprístupniť ostatným používateľom webovej stránky podľa práv na súkromie používateľa popísaných v tomto dokumente.

Prístup k počítačovým súborom na určitom používateľovi, ktorý obsahuje osobné údaje informácie, správy, e-maily, konverzácie a iné typy písaných korešpondencií, sa udeľuje len určitým ľuďom, ktorí vedú a upravujú internetovú stránku ffruit.eu a v prípade právnej požiadavky bude postúpený orgánom činným v trestnom konaní.

ffruit.eu má právo zhromažďovať informácie o užívateľovi, ktoré boli prijaté od ostatných používateľov ku sťažnostiam. Každá sťažnosť bude hodnotená podľa pravidiel ffruit.eu a právnych usmernení.

AUTOMATICKY ZHROMAŽĎOVANÉ INFORMÁCIE

Pomocou komunikačných spojení webová stránka ponúka napríklad elektronické správy, používatelia vstupujú do komunikácie podľa vlastného uváženia. Komunikácia obsahujúca hrozby a urážky národného, náboženského, politického, etnického, rodového, alebo rasového základu je zakázaná.

ffruit.eu automaticky monitoruje všetky informácie o IP adrese a e-mailovú adresu používateľa.

UMIESTNENIE

Používatelia webovej stránky môžu používať aplikáciu aj so službou lokátora, pomocou aplikácie aplikácie ffruit.eu zhromažďuje informácie o aktuálnom stave používateľa.

Tieto údaje sa spracovávajú anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje a používa sa len na uľahčenie používania určitých funkcií aplikácie založenej na geolokácii. Služby určovania polohy môžu byť povolené alebo ich môže používateľ kedykoľvek zablokovať prechodom do nastavení vášho zariadenia.

POUŽITIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Na štatistickú analýzu sa používajú osobné údaje našich používateľov používanie stránok, na overenie dodržiavania zákona, na zlepšenie nášho obsahu a našich služieb, a prispôsobovanie obsahu a štýlu stránky vašim potrebám.

Vytvorením profilu používatelia súhlasia so zhromažďovaním ich osobných údajov a používaním odosielané oznámení o akciách, udalostiach, a podobných informáciách, ktoré by mohli používateľa zaujímať. Týmto spôsobom dúfame, že splníme očakávania našich používateľov a zlepšíme naše služby.

Súhlasom s podmienkami používania používatelia súhlasia s občasným prijímaním propagačný materiál výlučne na účely ich registračného emailu, alebo SMS a MMS správ výlučne na čísla mobilných zariadení od používateľov alebo súkromnými správami priamo do ich doručenej pošty.

ffruit.eu využíva osobné informácie o užívateľoch na riešenie akéhokoľvek potenciálu problémy v komunikácii a vzťahu k ostatným používateľom v rámci cieľa právneho poriadku a zároveň dodržiavala vysoké štandardy medziľudských vzťahov a rešpektovanie dôstojnosti a noriem Európskych právnych predpisov.

Prijímanie pošty ffruit.eu je osobnou voľbou, používateľ to môže kedykoľvek povoliť, alebo zakázať.

INFORMÁCIE O INÝCH POUŽÍVATEĽOCH

Nie je povolené používať žiadne informácie o iných používateľoch na komerčné účely, spamovanie, obťažovanie alebo hrozby. ffruit.eu si vyhradzuje právo ukončiť účty tých, ktorí takto využívajú informácie týkajúce sa alebo iným spôsobom porušujúce naše podmienky používania.

HESLO

Heslo je identifikačná informácia určitého používateľa, ktoré umožňuje používanie webovej stránky a zvoleného používateľského mena. Buďte opatrní pri odhaľovaní svojho hesla tretej strane. Odporúčame, aby ste si zvolili také heslo, ktoré nie je jednoducho prístupné tretej strane.

Každý užívateľ je osobne zodpovedný za vytvorenie tajného a jedinečného hesla pripojeného k zvolenému profilu.

Prístupom na stránku súhlasíte s tým, že nebudete zdieľať svoje heslo s treťou stranou a v prípade zistenia vášho hesla treťou stranou súhlasíte, že si ho okamžite ho zmeníže.

Porušenie pravidiel tejto časti môže spôsobiť, že sa stanete účastníkom právnych konaní proti vám.

Samotní užívatelia sú zodpovední za svoje vlastné súkromie heslo a ffruit.eu nenesie žiadnu zodpovednosť za odhalenie príslušného hesla treťou stranou.

PRESKÚMANIE A ZMENY OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Každý užívateľ webovej stránky ffruit.eu má právo na zmenu nasledujúceho osobné informácie:

 1. Vaša kontaktná emailová adresa;

 2. Váš profil, fotky a videá;

 3. Vaše mesto, región a krajina;

 4. Vaše heslo.

Prosím včasne aktualizujte svoj profil príhlásením sa do svojho účtu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

ffruit.eu vás naliehavo vyzýva, aby ste pravidelne menili svoje heslo, ste mohli znížiť riziko neoprávneného prístupu k informáciám o vašom účte.

Akékoľvek pripomienky a otázky týkajúce sa používania našej webovej stránky budú okamžite Odpovedané po odoslaní otázky na náš Helpdesk.

BEZPEČNOSŤ

Forbidden Fruit urobilo všetko, čo môžem, aby v prvom rade zabezpečilo bezpečnosť našich užívateľov. Vykonali sme bezpečnostné opatrenia na ochranu a prevenciu straty, zneužitia a zmeny informácií pod našou kontrolou. Zabezpečené opatrenia zahŕňajú bezpečné servery a súbory. Aj keď uznávame, že ideálne bezpečnosť neexistuje, náš technický tím neustále pracuje na zaistení čo najbezpečnejšieho používania našich stránok. Náš právny tím je na mieste aby zabezpečil, aby právna bezpečnosť našej stránky zostala nedotknutá.

Forbidden Fruit nezaručuje dostupnosť jeho obsahu a služby z akéhokoľvek zariadenia a / alebo operačného systému. Celý obsah a služby sa zverejňujú s najlepšími úmyslami, ale bez akéhokoľvek záruky presnosti alebo funkčnosti. Forbidden Fruit nenesie žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody vzniknuté používaním obsahu a služieb, ktoré stránka ponúka.

SKUŠOBNÉ ČLENSTVO

Skúšobné členstvo je určené pre používateľa, aby sa oboznámil s funkciami webového portálu FF. Po uplynutí skúšobnej doby užívateľ nemá právo na novú skúšobnú dobu a nie je dovolené vytvárať si nové účty na tento účel. V prípade porušenia tohto pravidla, FF si vyhradzuje právo previesť stav členstva takéhoto používateľa z pokusu na alebo právo pozastaviť takýto účet, ak sa zneužitie opakuje alebo je úmyselné.

DEAKTIVÁCIA ALEBO ZMAZANIE VÁŠHO PROFILU

Musíte pristupovať na našu stránku zo svojej vlastnej slobodnej vôle a rovnako ju tak môžete aj opustiť.

Pre odchod zo stránky musíte:

 1. Odoslať správu na náš helpdesk;

 2. Prihlásiť sa so svojim heslom a zmazať svoj profil.

OCHRANA DUŠEVNÉHO MAJTEKU Ffruit.eu

ffruit.eu vlastní meno a logo, takže akékoľvek použitie je zakázané a právne postihnuteľné.

ffruit.eu obsahuje materiál chránený autorskými právami, ktorý nie je možné kopírovať, meniť, distribuovať, zobrazovať a predávaž bez výslovného písomného súhlasu vlastníka.

Užívatelia sú individuálne, osobne zodpovední za akýkoľvek zverejnený obsah, vrátane obsahu úplne alebo čiastočne dostupného iným používateľov, ako aj obsahu poskytnutého jednému alebo viacerým používateľom. Súhlasom s podmienkami používatelia súhlasia s tým, že budú niesť osobnú zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý distribuujú prostredníctvom ffruit.eu.

ZAKÁZANÉ

 • Publikovanie akéhokoľvek obsahu nezákonného lokánymi, európskymi, medzinárodnými zákonmi a reguláciami, ako napríklad rasistický, ofenzívny, výhražný, alebo pedofilický obsah, alebo obsahu, ktorý akýmkoľvek spôsobom ukazuje detí alebo maloletých.

 • Publikovanie obsahu chráneného autorskými právami

 • Krádež identity

 • Publikovanie osobných informácií tretej strany

 • Nesprávne zastúpenie a prevzatie mena tretej strany

 • Publikovanie propagačného obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Forbidden Fruit

 • Vedomé odosielanie obsahu obsahujúceho vírusy alebo kód, ktorý akomkoľvek spôsobom zničí, obmedzí alebo poškodí funkčnosť hardvéru, softvéru, alebo údajov.

 • Verejné publikovanie informácií, ktoré môžu potvrdiť totožnosť vás, alebo tretej osoby (meno a priezvisko, e-mail alebo poštová adresa, telefónne číslo, adresy a mená vašich profilov na sociálnych sieťach, vaše používateľské údaje iných komunikačných služieb - Skype atď.) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Forbidden Fruit.

Zakázaný obsah zahŕňa, ale nie je obmedzený na:

Detská pornografia (ktokoľvek mladší ako 18 rokov)

Vynútená/nekonsenzuálna sexuálna aktivita

Perorálne, análne alebo vaginálne prenikanie pohlavnými orgánmi, predmetmi (dildo, popruhy atď.) alebo prstami a zahŕňa slová alebo činy naznačujúce nedostatok súhlasu: znásilnenie, násilie, spánok, omámenie, omdlievanie/stmavnutie, chloroform, bezvedomie, hypnotizovaný, opitý, omámený, opitý, zdrogovaný, ukameňovaný sex atď.

Niekto, kto je opitý, spí, zhypnotizovaný atď., nemôže dať súhlas, a preto je klasifikovaný ako priestupok.

To zahŕňa alkohol a drogy – nesmú byť prítomné žiadne prejavy akéhokoľvek druhu alkoholu alebo drog, vrátane plechoviek piva, pohárov šampanského, jointov, bong atď.


Akýkoľvek čin, ktorý zahŕňa zakrytie tváre, ako je sedenie, dusenie a dychová hra v dôsledku vnímanej neschopnosti dýchať.

Beštiálnosť

To zahŕňa obsah zobrazujúci alebo popisujúci sex so zvieratami a konanie s neľudskými tvormi (mimozemšťanmi, mytologickými bytosťami atď.).

Zločiny z nenávisti

Násilie alebo extrémne sexuálne násilie a/alebo bolesť. To zahŕňa zbrane akéhokoľvek druhu.


Zmrzačenie osoby alebo časti tela.

Krv akéhokoľvek druhu.

Scat, zobrazujúci alebo zobrazujúci ľudské výkaly

Zvracať.

Obrázky alebo klipy vrátane kohokoľvek, kto neposkytol súhlas. Patria sem ľudia, ktorí nie sú úplne viditeľní, napríklad tí, ktorých tváre nie sú viditeľné, pretože sú otočené alebo rozmazané. V tomto prípade nie je dovolené rozmazávať obrázky/klipy.

Forbidden Fruit denne monitoruje všetok publikovaný obsah používateľmi.

Forbidden Fruit má právo čiastočne alebo úplne odstrániť obsah publikovaný užívateľom, bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi a z akéhokoľvek dôvodu začať príslušné súdne konanie proti používateľovi, ktorý porušil podmienky používania.

V popise vášho osobného profilu, rýchlych ránd, cestovných plánov, fotografií alebo inde (okrem súkromných správ) nie sú povolené:

- uvádzať emailové adresy

- mobilné čísla

- alebo kontakty na iné formy komunikácie (profilové adresy na sociálnych sieťach), iné komunikačné platformy, napr. Skype, Viber a podobne).

- písať a pozývať ostatné profily na zobrazenie validácií na treťom profile

Takéto príspevky budú automaticky vymazané, používateľ bude upozornený a ak opakuje takéto správanie, profil môže byť sankcionovaný Forbidden Fruit bez upozornenia.

Forbidden Fruit je určené pre používateľov, ktorí rešpektujú zásady zákonného správanie

Firemné profily a reklamy môžu obsahovať externé odkazy, ale ak je ich obsah v rozpore s našimi zmluvnými podmienkami (akýkoľvek zakázaný obsah/porušenia), odkazy budú z ffruit.eu webu okamžite odstránené.

REKLAMAČNÁ POLITIKA

Všetky sťažnosti sú vybavované korektne, dôsledne a vždy, keď je to možné, vyriešené k spokojnosti sťažovateľa, sťažnosť môžete podať prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo info@ffruit.eu


HLÁSENIE OBSAHU

Ak na našej webovej stránke narazíte na akýkoľvek obsah, o ktorom si myslíte, že je nezákonný alebo nekonsenzuálny, žiadame vás, aby ste o tom bezodkladne informovali naše oddelenie zákazníckej podpory zaslaním správy na e-mail: info@ffruit.eu


Zaviazali sme sa riešiť a riešiť sťažnosti týkajúce sa nezákonného alebo nekonsenzuálneho obsahu maximálne do 1 pracovného dňa. Po prijatí vašej sťažnosti ju pridelený manažér zákazníckej podpory potvrdí, vykoná vyšetrovanie a zabezpečí odstránenie akéhokoľvek nezákonného alebo nekonsenzuálneho obsahu v stanovenom časovom rámci. Na uchovávanie záznamov a na účely podávania správ budú všetky sťažnosti zaznamenané.


ODVOLACIE KONANIE

Ak sa objavíte v akomkoľvek obsahu na našej webovej lokalite bez vášho súhlasu, máte na to právo

požiadať o odstránenie takéhoto materiálu. Ak chcete spustiť tento proces, pošlite e-mail na adresu: info@ffruit.eu Uveďte všetky podstatné podrobnosti potrebné na identifikáciu konkrétneho obsahu, ako je napríklad adresa URL, na ktorej ho možno nájsť. Po prijatí vášho odvolania naše špecializované oddelenie starostlivo posúdi, či bol pre daný obsah získaný potrebný súhlas. Ak by sa ukázalo, že obsah bol nahraný bez súhlasu zobrazenej osoby, okamžite a natrvalo odstránime materiál z webovej stránky. Vaša spokojnosť a súkromie sú pre nás najdôležitejšie.


VŠEOBECNÉ SŤAŽNOSTI

Ak nie ste spokojní s našimi službami alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho účtu alebo aktivít u nás, neváhajte kontaktovať naše oddelenie zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu: info@ffruit.eu Náš špecializovaný tím zákazníckej podpory posúdi, či môže rýchlo reagovať na vašu otázku. Ak by si vaša otázka vyžadovala viac času alebo pozornosti, buďte si istí, že sme plne odhodlaní ju promptne spracovať a vyriešiť. Upozorňujeme, že riešenie týchto všeobecných sťažností môže trvať až 7 pracovných dní.

Pravidlá vrátenia peňazí

Naše služby zahŕňajú bezplatné skúšobné obdobie, ktoré vám umožní preskúmať našu ponuku. Tu je to, čo potrebujete vedieť o vrátení platby:

 • Bezplatná skúšobná verzia: Vychutnajte si naše služby počas skúšobnej verzie bez akýchkoľvek záväzkov. Zrušenie kedykoľvek pred skončením skúšobného obdobia bez akýchkoľvek poplatkov.

 • Žiadne vrátenia peňazí po zakúpení: Po zakúpení prémiového členstva po skúšobnej verzii je platba konečná a nevratná.

 • Zrušenie: Prémiové členstvo môžete zrušiť kedykoľvek, ale za zostávajúce obdobie vám nebudú vrátené žiadne peniaze.


Forbidden Fruit je registrovaná ochranná známka spoločnosti FFRUIT d.o.o. spoločnosť registrovaná v Chorvátsku v Európe. Naša činnosť a aktivity sa riadia právom Chorvátska.

Ochrana osobných
údajov

KTO SME

Prevádzkujeme najnáročnejšiu sociálnu sieť pre dospelých Väčšina našich členov denne navštevuje Forbidden Fruit a trávi tu veľa času. Pripojiť sa k nám znamená baviť sa s nami!
Zábavný Ľudia. Žiadny Blbci. Takmer. Naši členovia sú do dnešného dňa zábavní ľudia alebo sa s nimi stretávame. Alebo len na rozhovor alebo na zdieľanie fotografií. Snažíme sa, aby bol počet trollov a iných narušovateľovčo najmenší.
Staráme sa o Forbidden Fruit. Staráme sa o vás. Pracujeme na Forbidden Fruit pravidelne, aby bolo lepšie, bezpečnejšie a vzrušujúcejšie. Je to určite nie je jeden z tých stránkových duchov, o ktoré sa nikto nestará.
Upozornenie: Táto stránka zobrazuje obsah pre dospelé osoby. Kliknutím na tlačidlo "Pridajte sa teraz" potvrdzujete, že máte 18+ rokov a že je legálne zobrazovať obsah pre dospelých vo vašej komunite.

Staňte sa

Fruit

Spojte sa s pármi, pozrite sa na ďalšie horúce párty, alebo si vyberte ďalšiu dovolenku.
Už ste členom. Upozornenie: Táto stránka zobrazuje obsah pre dospelé osoby. Kliknutím na tlačidlo "Pridajte sa teraz" potvrdzujete, že máte 18+ rokov a že je legálne zobrazovať obsah pre dospelých vo vašej komunite.
Prevádzkujete klub, SPA alebo iný podnik súvisiaci so swingerom? Oslovte našu komunitu s viac ako 30 000 členmi! Vytvorte obchodný účet